T&T Eiendom
Advokatene Starberg & Kiserud

Besøksadresse [se kart]
Tullins gate 2
0166 Oslo

Postadresse
Postboks 6917
St. Olavs plass
0130 Oslo

Tlf: 22 98 99 40
Fax: 22 98 99 59
E-post advtt@advtt.no

 

Advokatpraksis

Arv, generasjonsskifte, familierett

 • Skriving av testament, samboeravtaler, ektepakt.
 • Generasjonsskifte og dødsbooppgjør.
 • Separasjon, felleseieskifte.
 • Fast eiendom

 • Tvister om fast eiendom, nabotvister.
 • Servitutter, hevdspørsmål.
 • Fradeling og seksjonering.
 • Boligtvister, bygge saker m.m.

 • Husleietvister, oppsigelser og erstatningskrav.
 • Tvister i forbindelse med kjøp og salg av bolig.
 • Tvister med entreprenører eller håndverker i forbindelse med bygging mv.
 • Selskapsrett

 • Opprettelse, stiftelser av AS.er m.m.
 • Omdannelser, selskapsendringer.
 • Fusjon og fisjon
 • Avtalerett og erstatningsrett

 • Tvister om kjøp/salg av varer/tjenester.
 • Personskade saker, bilansvar, vegtrafikk rett og alminnelig erstatningsrett.