T&T Eiendom
Advokatene Starberg & Kiserud

Besøksadresse [se kart]
Tullins gate 2
0166 Oslo

Postadresse
Postboks 6917
St. Olavs plass
0130 Oslo

Tlf: 22 98 99 40
Fax: 22 98 99 59
E-post advtt@advtt.no

 

Om selskapet

Velkommen til T&T Eiendom, advokatene Starberg & Kiserud

Vi har mer enn 20 års erfaring innen fast eiendom og annen juridisk tjenesteyting.

  • Mangeårig erfaring med eiendomsforvaltning, forretningsførsel av bolig og næringseiendom, sameier og borettslag.
  • Utleie av bolig og næringslokaler.
  • Salg av bolig og næringseiendom.
Vi yter generell juridisk bistand på de fleste områder.

Velkommen
T&T Eiendom er i et tverrfaglig miljø med 15 advokater i sentrale og hyggelige lokaler på Holbergs plass.